Od 25.5.2020 dochází k dalšímu rozvolňování přijatých opatření opatření, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace. 

Podmínky jsou přísné. Pro bazény i sauny platí nová omezující opatření. My to chceme zkusit. Prosíme, ve vlastním zájmu, čtěte všechny informační letáky vyvěšené ve FRY Relax Centru a dodržujte tato pravidla.

Celý text najdete na stránkách ministerstva zdravotnictví. Odkaz zde: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/specifikace_pokyny_2505.pdf

Naše centrum rovněž otevře pro veřejnost i pro organizované skupiny. Otevírací dobu najdete na našich webových stránkách.

Jak to bude vypadat u nás:

Do bazénu jen 12 lidí. Do whirpoolu najednou jen dva lidi. Délka pobytu nanejvýš 10 minut

Do sauny najednou jen tři lidi.

Přečtěte si podmínky pro návštěvníky:

Bazény:

Informace pro návštěvníky

 Návštěvníci jsou povinni před vstupem do areálu provést dezinfekci rukou přípravkem s virucidními účinky, který bude na vstupu k dispozici pro všechny návštěvníky.

Návštěvníci musí zvážit zdravotní stav svůj a svých dětí. V případě, že se necítí dobře nebo trpí nějakým infekčním onemocněním, neměli by s ohledem na ostatní vstupovat
do vody zejména v situacích, kdy nelze vyloučit kýchání, smrkání apod. V případech těchto zdravotních problémů nejlépe areály koupališť do uzdravení vůbec nenavštěvovat.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření, především co se týká shlukování na veřejně dostupných místech a nošení roušek ev. jiných ochranných
prostředků dýchacích cest. V areálu koupaliště se mají pohybovat nejvýše v aktuálně předepsaném počtu osob a dodržovat mezi sebou patřičné odstupy.

Při odpočinku by jednotlivé skupiny návštěvníků/rodinných příslušníků měly dodržovat distanční vzdálenost cca 2 m.

Návštěvníci jsou povinni nosit roušku ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest při jakémkoliv pohybu v areálu koupaliště, s výjimkou pobytu na podložce nebo lehátku
u přírodních a nekrytých (venkovních) umělých koupališť, chůze k dosažení vstupu do vody za účelem koupání a vlastního koupání (rouška se odkládá na podložce nebo
lehátku). V případě pouhého pobytu při břehu koupaliště či bazénu, např. z důvodu dohledu nad koupajícími se dětmi, je nutno roušku ev. jiný ochranný prostředek
dýchacích cest, používat podle aktuálně stanovených opatření.

Při použití WC musí návštěvníci dodržovat zvýšenou osobní hygienu – je nutné důkladné omytí rukou mýdlem s dezinfekčním účinkem, nebo jejich dezinfekce dezinfekčním
prostředkem (např. gelem), který bude pro všechny návštěvníky na místě k dispozici. K osoušení rukou je nutno používat jednorázové ručníky nebo bezdotykové vzduchové
osoušeče rukou.

Upřednostnit v areálu koupališť možnost bezkontaktní platby.

 

Sauny:

Povinná dezinfekce rukou před vstupem.

Sauny nastaveny na min. 70 stupňů Celsia.

Parní sauny mimo provoz.

Snížená kapacita, aby byl dosažen 1,5 m rozestup ve všech prostorách včetně šaten, přímo v saunách min 4 m3 (hygienická norma je 2 m3) na zákazníka.

Dezinfekce (+ papírové utěrky) k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách.

Zvýšená frekvence kontrol saun a dodržování opatření.

Pravidelná dezinfekce dotykových míst personálem (kliky, madla, úchyty, křesla, lehátka, stoly, skříňky, baterie, WC).

Všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky).

Dočasně jsou zrušeny saunové ceremoniály (zamezení víření vzduchu).

Dočasné zrušit tzv. Ledové studny / Krystalické ochlazení (hrozí kontaminace ledové tříště a přenos na další zákazníky).

Doporučeno nevyužívat zařízení s tvorbou vodního aerosolu kromě privátních wellness.

Využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek:

Zajistit co největší rozptýlení osob v šantách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob-skříňku.

Sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách. V případě ukotvených předělů je zajištěna dostatečná ochrana, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup.

Zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně.

Průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází – pravidelný úklid a dezinfekce.

Každý den zajistit úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu.

Instruovat klienty, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.

Pravidelné větrání, v případě použití klimatizace volba režimu s omezením recirkulace vzduchu.