Upozorňujeme naše zákazníky , že od 1.7.2020 platí  “Mimořádná opatření při epidemii”. Žádáme naše klienty, aby se řídili pravidly mimořádných opatření a dodržovali všechny instrukce vyvěšené v našem zařízení. Např.:

dezinfekce rukou při vstupu a odchodu

nošení roušek ve vnitřních prostorách

odstupy mezi klienty 2m

Text mimořádného opatření najdete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-c-10-2020-krajske-hygienicke-stanice-moravskoslezskeho-kraje-se-sidlem-v-ostrave/

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-c-11-2020-krajske-hygienicke-stanice-moravskoslezskeho-kraje-se-sidlem-v-ostrave/