Vážení zákazníci, bohužel pro vás máme opět špatnou zprávu. Z rozhodnutí vlády České republiky je naše centrum opět od 18.12.2020 uzavřeno.

 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Krizov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-omezen%C3%AD-provozu-maloobchodn%C3%ADho-prodeje-a-slu%C5%BEeb-%C4%8D.-1332-od-18.-do-23.-prosince-2020.pdf

Bohužel ani další služby – masáže, kosmetika aj. nemohou být u nás provozovány.