Obec Fryčovice vyhlašuje výběrové řízení na pozici

pracovník úklidu a údržby, provozní pracovník – FRY Relax Centrum

Místo výkonu práce: Fryčovice

Zkrácený úvazek – 6 hodin

Nástup: 1. 9. 2019

Pracovní náplň:

 1. Každodenní úklid a desinfekce prostor a stěn bazénu, šaten, chodeb a sociálního zařízení, sauny, odpočívárny, vstupní haly.
 2. Každodenní čištění šatních skříněk, laviček a ostatních součástí šaten a sociálního zařízení.
 3. Případné úklidové práce při výluce a odstavení bazénu uvnitř a vně objektu.
 4. Doplňování toaletních potřeb.

Provozní pracovník:

 1. Obsluha v recepci, prodej zboží
 2. Podávání informací zákazníkům a zapisování objednávek
 3. Dohled a obsluha atrakcí a kontrola dodržování provozního řádu
 4. Monitorování dění ve všech prostorách víceúčelové haly
 5. Péče, kontrola a obsluha technické části zařízení (strojovna, vytápění, technologie)
 6. Vedení záznamu provozních deníků a pokladny včetně zásoby zboží
 7. Každodenní úklid strojovny, tělocvičny a squashových kurtů
 8. Úklidové práce při výluce a ostaven centra

Požadavky:

 1. Schopnost pracovat samostatně i organizovaně, schopnost řídit a organizovat
 2. Komunikativnost, profesionální vystupování, schopnost kontrolovat, schopnost improvizovat
 3. Práce s PC (textové editory, e-mail, www, sociální sítě), schopnost učit se nové věci
 4. Znalost hygienických a právních předpisů výhodou, není podmínkou
 5. Zdravotní průkaz
 6. Vzdělání – výuční list s maturitou nebo střední škola s maturitou (není podmínkou)

Platové zařazení:

Platová třída 2 – 5 (řídí se nejvyšším dosaženým vzděláním)

K písemné přihlášce přiložte tyto doklady:

 1. Životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a znalostech
 2. Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 3. Výpis z evidence rejstříku trestu (nesmí být starší než 3 měsíce)

Písemné přihlášky s uvedením jména a příjmení uchazeče, data a místa narození, místa trvalého pobytu, data podpisu s výše uvedenými doklady zašlete v uzavřené obálce s nápisem

„Úklid/provozní pracovník“ do 20.5.2019 na adresu:

Obec Fryčovice, Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice

nebo elektronicky emailem: podatelna@frycovice.cz

Upozornění pro uchazeče – neúplné přihlášky nebo přihlášky nesplňující požadavky výběrového řízení mohou být z výběrového řízení vyřazeny!

DOPORUČENÍ – před podáním přihlášek si prohlédněte pracoviště. Prohlídku si domluvte u správce FRY Relax Centra paní Pavlíny Hlavaté – kontakt 558 668 058, 720 366 382