Dne 3.12.2020 po dlouhé nucené výluce otevřeme opět naše prostory. Bohužel to bude ve velmi omezeném režimu.

Režim opatření najdete zde: režim sauna 2020  režim bazen 2020, režim ostatní2020 ,

Opatření týkající se roušek zde: Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-3-12-2020-do-odvolani(1)

Pravidla pro klienty:

Vážení klienti,

Pro zajištění bezpečnosti Vaší i všech, kteří se o Vás u nás starají, Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

V našem centru přirozeně dochází k větší kumulaci osob na některých místech. Prosíme o maximální ohleduplnost, a pokud je to možné, co nejvíce dodržujte odstupy 2 m od ostatních klientů i personálu. Chráníte tak sebe i své okolí.

Na všechny aktivity je nutné se objednat telefonicky nebo osobně.

Přijali jsme režimová opatření. Proto vás žádáme o dodržování času objednání i odchodu.

Naše šatny a sprchy můžete používat. Svůj čas strávený v nich však omezte na nezbytné minimum. Skříňky si vybírejte tak, abyste kolem sebe měli dostatek volného prostoru, do sprch vstupujte postupně, vyhýbejte se větší kumulaci osob na jednom místě.

Používejte roušku nebo jinou ochrannou pomůcku ve všech prostorách centra. Jako nejvhodnější variantu doporučujeme např. chirurgické ústenky, které se dají zakoupit v lékárnách.

Pokud je to možné, přineste si vlastní podložku na cvičení nebo vlastní pomůcky pro hru. Do bazénu používejte vhodnou obuv, do sauny si přineste vlastní ručník a plachtu nebo dva větší ručníky( bez těchto pomůcek vám nebude umožněn vstup do sauny).

Platby za cvičení preferujeme bezkontaktní.

Při vstupu do prostor centra použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.

Po každém použití nářadí či jiné pomůcky použijte dezinfekční prostředky. Nářadí či pomůcku nejprve očistěte a následně ošetřete dezinfekcí; dezinfekční prostředky pro Vás máme k dispozici. Postupujte pečlivě, chráníte tak sebe i ostatní.

Při použití prostor toalet a sprch dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte, až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.

Pokud pociťujete jakékoliv příznaky respiračního či jiného infekčního onemocnění, prosíme, odložte návštěvu našeho centra na dobu, kdy budete zdraví.

Při odchodu z centra opět použijte dezinfekční prostředek na ruce.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme, a Vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál. Jsme Vám plně k dispozici.

Obec Fryčovice

Zaměstnanci FRY Relax Centra Fryčovice